Zpravodajství z Registru dlužníků EU

exekuce

Exekuce je právní proces, který se využívá k vymáhání dlužných peněz nebo jiných závazků od dlužníka. V případě, kdy dlužník nesplácí své dluhy nebo neplní své závazky, může věřitel požádat o exekuční řízení. Exekuce umožňuje vymoci dluh prostřednictvím zajištění a prodeje majetku dlužníka. Exekuce se řídí přísnými pravidly a je prováděna exekutory, kteří mají právo zabavit majetek dlužníka a prodat ho, aby uspokojili věřitele. Cílem exekuce je dosáhnout spravedlivého vyrovnání dluhu a zajistit věřiteli náhradu za jeho pohledávku.