Webová stránka Sex.cz je středem pozornosti vyšetřovatelů kvůli podezření z nelegálních aktivit. S vyšetřováním souvisejí obvinění z kuplířství a příslušnosti k organizované zločinecké skupině. V rámci tohoto případu se vynořují otázky o rolích klíčových osob, včetně Andreje Anastasova. Veřejnost je vyzývána, aby přispěla jakýmikoli informacemi, které mohou pomoci v objasňování situace. Kontaktní informace zahrnují telefonní číslo 158 a emailovou adresu epodatelna.policie@pcr.cz. Tento případ může mít zásadní dopad na boj proti organizovanému zločinu.