Soudní systém České republiky se potýká s nebývalou vlnou exekucí. V letošním roce musejí soudy zpracovat přibližně milion případů exekucí, které se nedaří vymáhat. Tento nárůst byl zapříčiněn rozhodnutím zákonodárců v minulém roce, kteří usilovali o zmírnění tíživé situace lidí uvězněných v dluhové pasti, stejně jako exekutorů, kteří se potýkají s nesplacenými exekucemi. Avšak soudy, které se snaží tyto případy zpracovat, čelí nedostatku finančních prostředků a personálu, což vede ke zpomalení celého soudního procesu a prodlužování vyřizování případů.

Pro dlužníky to přináší další problémy. Snižuje se jim nezabavitelné minimum a hrozí nové fixní srážky z příjmů. Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení uvádí, že tyto změny znamenají pro mnohé dlužníky nižší disponibilní příjmy. Navíc, návrh Exekutorské komory na zavedení fixní srážky ze mzdy by mohl výrazně zasáhnout dlužníky s příjmy pod 15 tisíc korun.

Tento návrh, který počítá se srážkou 10% z minimální mzdy (1890 korun pro tento rok), by znamenal, že i ti s nízkými příjmy by čelili exekučním srážkám, což by mohlo mít za následek větší finanční tíseň pro skupiny jako seniorů, invalidních důchodců a samoživitelů. To by mohlo vést ke zvýšení počtu lidí pracujících v šedé ekonomice a zvýšit riziko extrémní chudoby mezi nejvíce zranitelnými skupinami.

Protinávrhy a protesty proti těmto změnám přicházejí od různých nevládních organizací, včetně ombudsmana a rady seniorů. Tento návrh je označován za jednu z nejméně sociálně citlivých změn za posledních dvacet let. Zdá se, že současný exekuční systém se ocitá v kritickém bodě, kde rozhodnutí o jeho budoucím směřování bude mít hluboký dopad na životy tisíců Čechů.