Výmaz z registru dlužníků

Registr dlužníků

Vstup do registru dlužníků
Vyhledat dlužníka
Výpis z registru

Informace

Výmaz z registru dlužníků provádí vždy věřitel. Žádný z registrů nemá oprávnění provádět změny, nebo výmaz záznamů

Dluh automaticky zaniká také jeho uhrazením, zpravidla ze strany věřitele záznam o uhrazení je prováděn do 2 měsíců.

Reklamace záznamu je třeba nárokovat vždy u vkladatele záznamu.