Centrální registr dlužníků jak se odhlásit

Registr dlužníků

Vstup do registru
Vyhledat dlužníka
Výpis z registru

Informace

Ukončením účtu provedete po vstupu do administrace Centrálního registru dlužníků, v sekci Osobní údaje vygenerujete žádost o ukončení účtu, kterou zašlete na předepsanou adresu subjektu, který je pověřen na základě kódu obsaženém v žádosti schopen ukončit Váš účet.

Bez této žádosti nelze zrušit účet, neboť je plně autonomní, bez přístupu třetích osob k osobním údajům.